Engels voor WERELDKINDEREN
(op school)

Kinderen zijn in staat snel en goed een tweede taal te leren. Hiermee krijgen zijn een voorsprong voor het leven. Kinderen uit groep 4 t/m 8 kunnen via ons Engelse les krijgen op school, na schooltijd.

Cambridge Global English

De lessen worden gegeven door professionele, ervaren docenten. Hierbij maken zij gebruik van het lesmateriaal van Cambridge Global English. Uw kind krijgt een eigen werkboek en maakt gebruik van onze lesboeken. Er wordt géén huiswerk gegeven. Met Cambridge Global English bouwt uw kind op een gestructureerde manier kennis op van de Engelse taal. Ook maken wij gebruik van oefeningen op het digibord. Zo leert uw kind op een ongedwongen manier Engels verstaan, spreken, lezen en schrijven.

Persoonlijke aandacht

Het minimale aantal kinderen in een groep is 5 en het maximale aantal is 20. Door de groepen klein te houden, krijgen de kinderen meer aandacht. De lessen zijn aansluitend op de schooltijd, op een nader te bepalen dag. Op het inschrijfformulier kunt u uw voorkeursdagen aangegeven. Aan de hand hiervan bepalen wij, in overleg met de school, de meest praktische lesdag.

Tarieven

Lessen vinden plaats in blokken van 12 lessen. De kosten hiervoor bedragen € 205,-.